Commentaar: Boris Johnson schat kansen na brexit te rooskleurig in

Door Europese ogen bekeken is het brexit-akkoord dat op de valreep op kerstavond werd gesloten de minst slechte brexit. Alles is beter dan een no-deal. Zonder akkoord zou de handelsstroom tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie onder de internationale afspraken worden getroffen door hoge importtarieven.

Hopelijk daalt bij Boris Johnson, als hij eenmaal ontwaakt uit zijn overwinningsroes na de brexit, de realiteit in

Hopelijk daalt bij Boris Johnson, als hij eenmaal ontwaakt uit zijn overwinningsroes na de brexit, de realiteit in Foto: AFP

Nu kan er handel worden gedreven zonder tarieven en quota en houden Britse bedrijven zich aan Europese richtlijnen om concurrentievervalsing te voorkomen. Tot zover het goede nieuws. Nu Groot-Brittannië defintief buiten de Europese interne markt en dus buiten de douane-unie staat, komt er bij het handeldrijven veel meer bureaucratische rompslomp kijken.

Er valt voor het Britse eurosceptisme begrip op te brengen, maar dat er zo lichtvaardig en vrijwillig voor wordt gekozen de grootste vrije interne markt ter wereld, met alle voordelen van dien, de rug toe te keren, blijft het grote raadsel van de brexit.

Dramatische breuk

Het past bij een dergelijke dramatische breuk niet in termen van winnaars en verliezers te denken omdat niemand er beter van wordt, maar de Britse premier Boris Johnson denkt daar toch anders over. Hij claimt de grote winnaar te zijn van het handelsakkoord.

Johnson is ervan overtuigd dat zijn ‘Global Britain’ nu ambitieus de wereld in kan trekken en gunstige vrijhandelsakkoorden kan sluiten

Het is voor Johnson belangrijk het zo te presenteren. Niet alleen omdat hij de steun nodig heeft van de geharnaste brexiteers om het akkoord goedgekeurd te krijgen in het Lagerhuis, maar ook omdat hij ervan is overtuigd dat zijn ‘Global Britain’ nu ambitieus de wereld in kan trekken en gunstige vrijhandelsakkoorden kan sluiten met andere landen, vooral met de Verenigde Staten.

Lees ook: Achtergrond: Tijdlijn van Britse toetreding tot en uittreding uit de EU

Het is niet uitgesloten dat hij zijn kansen te rooskleurig inschat. Zonder ruggensteun van de EU heeft Groot-Brittannië veel minder te bieden. Het Brusselse juk mag dan afgeworpen zijn, volgt straks het Amerikaanse keurslijf?

Geen recht

De nadruk op het zoeken naar kansen buiten Europa doet geen recht aan de werkelijkheid. Ook al heeft Groot-Brittannië de EU verlaten, het blijft een Europees land en een belangrijke handelspartner. Wat buitenlands beleid en defensie betreft hebben de Britten en de EU overeenkomstige belangen. Over het klimaatbeleid, bevordering van de mensenrechten in de wereld en het ontwikkelen van een duurzame economie wordt in Brussel niet veel anders gedacht dan in Londen.

De EU werd afgeschilderd als de zondebok. Eenmaal bevrijd van Brusselse ketenen zou de Britten een schitterende toekomst wachten

Het valt te begrijpen dat tijdens het brexitproces de EU door Londen werd afgeschilderd als de zondebok. Eenmaal bevrijd van Brusselse ketenen zou de Britten een schitterende toekomst wachten. Hopelijk daalt bij Johnson, als hij eenmaal ontwaakt uit zijn overwinningsroes, de realiteit in. Groot-Brittannië en de rest van Europa delen meer belangen dan strijdpunten.

Reageren? Mail dan naar: hoofdredactie@frieschdagblad.nl

Nieuws

menu