Commentaar: Het achtste werk van barmhartigheid

Dinsdag wordt er een symbolisch vluchtelingenkamp opgetrokken op het Binnenhof. Het is de slotmanifestatie van Lopend Vuur, een serie wakes en wandeltochten door Nederland, waarmee wordt gevraagd om een beter asiel- en migratiebeleid. Morgen is er een lawaaiactie onder de noemer Klimaatalarm.

Protestborden op het Malieveld. De jongerenbeweging Youth For Climate protesteerde in december coronaproof om aandacht te vragen voor het klimaatprobleem.

Protestborden op het Malieveld. De jongerenbeweging Youth For Climate protesteerde in december coronaproof om aandacht te vragen voor het klimaatprobleem. Foto: ANP

In de aanloop naar deze verkiezingen is de aandacht voor deze thema’s ondergesneeuwd door het woningtekort en de directe gevolgen van de coronacrisis: onderwijs in de knel, gezondheidszorg in de knel, economie in de knel.

Reële en ernstige problemen die de kiezers direct raken en waar ze zich zorgen over maken. Politieke partijen haken daar natuurlijk op in nu het erom gaat stemmen binnen te halen. Maar het is ook juist aan de politiek om te durven kijken voorbij de landsgrenzen en voorbij de komende kabinetsperiode.

Deze campagnetijd valt deels samen met de veertigdagentijd op weg naar Pasen. Het toeleven naar deze kerkelijke hoogtijdagen staat dit jaar in het teken van de ‘zeven werken van barmhartigheid’. Die bekende opdracht van Jezus uit Bijbelboek Matteüs gaat over goed doen heel dichtbij maar ook wereldwijd: de hongerigen te eten geven en de dorstigen te drinken, de naakten kleden, de vreemdelingen onderdak bieden, de zieken verzorgen, de gevangenen bezoeken en de doden begraven.

Indringende voorbeelden

Ze hebben stuk voor stuk te maken met het zien van ongelijkheid, armoede, onrecht en de moed opbrengen om daar niet van weg te kijken – de verhalenserie in Wykein over deze zeven thema’s geeft er indringende voorbeelden van.

In 2016 stelde paus Franciscus dat aan die reeks een achtste werk zou moeten worden toegevoegd: het behouden van ons gemeenschappelijk huis. Daarmee doelde hij op de inspanningsplicht om milieuvervuiling, uitputting van de aarde en klimaatverandering tegen te gaan en de schepping in betere staat door te geven aan volgende generaties.

Véél meer doen

Het nieuwe kabinet moet véél meer doen om de doelen te halen die de Europese Unie eind vorig jaar vaststelde (55 procent minder uitstoot van broeikasgassen in 2030 ten opzichte van 1990). Over hoe veel meer is onlangs het rapport Bestemming Parijs naar de Tweede Kamer gestuurd (refererend aan de stad waar in 2015 het Klimaatakkoord werd getekend). Het schetst harde besluiten die genomen moeten worden.

Het eigen doel van Nederland loopt niet alleen achter (49 procent), maar wordt bovendien lang niet gehaald. Dat vooruitschuiven kan niet meer. Dit Akkoord van Parijs en het EU-klimaatakkoord, of het Achtste werk van Barmhartigheid zoals de Paus die inspanningen noemt, zouden prioriteit moeten hebben. Want ‘Zorg voor het gemeenschappelijk huis’ omvat al die andere zaken: honger, dorst, armoede, migrantenstromen, ziekte, conflicten en misdaad, en dood.

Reageren? Mail dan naar: hoofdredactie@frieschdagblad.nl