Commentaar: Het sluiten van sociale werkvoorzieningen was een grote fout

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil de sociale werkvoorziening weer in het leven roepen. Enkele weken geleden is hier in ’s lands vergaderzaal uitgebreid over gedebatteerd en veruit de meeste partijen vinden dat er voorzieningen moeten komen voor mensen die een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt.

Het sluiten van sociale werkvoorzieningen is een grote fout geweest, wellicht gevoed door liberaal optimisme, maar het is een fout die kan worden hersteld.

Het sluiten van sociale werkvoorzieningen is een grote fout geweest, wellicht gevoed door liberaal optimisme, maar het is een fout die kan worden hersteld. Foto: Shutterstock

Want zoals het nu gaat, werkt het niet. In 2015 werd bij de invoering van de Participatiewet de voormalige sociale werkvoorziening gesloten. Het idee van het toenmalige VVD-PvdA-kabinet was om mensen met een beperking, uiteenlopend van een lichamelijke handicap tot geestelijke stoornissen, met hulp van de overheid aan het reguliere werk te krijgen bij een gewoon bedrijf of een instelling.

In de praktijk pakte het beleid slecht uit, zo werd al snel duidelijk uit onder meer SCP-onderzoek. De kans op werk was afgenomen en daardoor hadden mensen uit de doelgroep vaker een uitkering.

Het CDA en de SP kwamen met een plan voor beschut werk: de Sociale Werkvoorziening Nieuwe Stijl ofwel het Sociaal Ontwikkelingsbedrijf. Daar kunnen niet alleen de mensen terecht die vroeger naar de Sociale Werkvoorziening gingen, maar ook mensen die moeten integreren of willen re-integreren en vanuit dat ‘ontwikkelingsbedrijf’ op zoek gaan naar een reguliere baan. De meeste partijen staan achter het plan.

Landelijk netwerk

Het is nog onbekend hoe een en ander precies vorm moet krijgen en wanneer de bedrijven er zullen zijn, omdat het plan nog verder uitgewerkt moet worden. Maar duidelijk is wel dat er een nieuwe sociale werkvoorziening nodig is, idealiter in een landelijk netwerk met elkaar verbonden.

Over het geheel genomen heeft het beleid jammerlijk gefaald en mensen uiteindelijk uitzicht- en doelloos de bijstand in gejaagd

Achteraf gezien kan de Participatiewet op zijn zachtst gezegd onterecht optimisme worden verweten over de kansen om mensen met beperkingen aan een reguliere baan te helpen.

Kansen bieden

Weliswaar zijn er overal werkgevers die hun best doen om mensen met een zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt kansen te bieden – en er zijn prachtige voorbeelden bekend van hoe goed (met behulp van verzekeringen en subsidies) mensen tot hun recht kunnen komen in een reguliere arbeidsplaats. Maar over het geheel genomen heeft het beleid jammerlijk gefaald en mensen uiteindelijk uitzicht- en doelloos de bijstand in gejaagd.

Lees ook: Relatief veel Friezen zitten in de bijstand: Leeuwarden scoort hoog, Ameland erg laag

Het sluiten van sociale werkvoorzieningen is een grote fout geweest, wellicht gevoed door liberaal optimisme, maar het is een fout die kan worden hersteld. Het gaat hier om meer dan simpele dagbesteding of – aan de andere kant – materialistisch nut, waarbij mensen gereduceerd worden tot een radertje in de economie. Het is vooral zingeving en perspectief waar het om moet draaien. Er ligt een mooie schone lei om mee te beginnen.

Reageren? Mail dan naar: hoofdredactie@frieschdagblad.nl

Nieuws

menu