Commentaar: Niets minder waard: vluchteling en migrant

Hardnekkig slecht is de manier waarop in Nederland omgegaan wordt met mensen die van buiten de landsgrenzen komen. Of ze nu tegen wil en dank hier zijn beland omdat het in hun land onveilig was, of hier vrijwillig naartoe zijn gekomen omdat hier werk is – zowel vluchtelingen als arbeidsmigranten hebben het hier moeilijker op de werkvloer dan gerechtvaardigd.

,,Hardnekkig slecht is de manier waarop in Nederland omgegaan wordt met mensen die van buiten de landsgrenzen komen.”

,,Hardnekkig slecht is de manier waarop in Nederland omgegaan wordt met mensen die van buiten de landsgrenzen komen.” Foto: Shutterstock

Aan de ene kant van het spectrum zijn er de ongeveer half miljoen EU-burgers die hiernaartoe komen voor werk in (vooral) de land- en tuinbouw. Ze zijn afhankelijk van degene die hen te werk stelt. Dat zijn vaak malafide uitzendbureaus die hen onderbetalen en slecht huisvesten. ‘Oneerlijke, onveilige en ongezonde werk- en leefomstandigheden’, vatte Emile Roemer van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten vorig najaar samen.