Commentaar: Pandemie zet mensen aan tot nadenken

Uit een onderzoek van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid bleek onlangs dat een grote meerderheid van de Nederlanders verwacht na de coronacrisis weer terug te gaan naar de situatie van daarvoor (80 procent). Maar mensen zeiden ook dat ze verwachten vaker te gaan lopen of fietsen, en minder te gaan vliegen.

,,Mensen zeiden ook dat ze verwachten vaker te gaan lopen of fietsen, en minder te gaan vliegen.”

,,Mensen zeiden ook dat ze verwachten vaker te gaan lopen of fietsen, en minder te gaan vliegen.” Foto: Marchje Andringa

Het is op deze plaats al vaker gesteld dat opinieonderzoeken niet voor waar moeten worden gehouden, dat hun waarde zeer beperkt is en dat ze meestal worden misbruikt voor politiek gewin. Maar in het huidige tijdsgewricht kan het interessant zijn er aandacht aan te besteden. De viruspandemie heeft veel mensen aan het denken gezet over hun manier van leven, werken en met elkaar omgaan. En het is ondanks de grote voorwaardelijkheid en ongewisheid van dergelijke onderzoeken van belang kennis te nemen van de resultaten ervan.

Uit een peiling van de ANWB in de afgelopen week blijkt bijvoorbeeld dat Nederlanders waarschijnlijk nog jarenlang anders reizen dan ze voor de coronacrisis deden. Althans, daar gaan steeds meer organisaties en bedrijven van uit. De NS denkt pas in 2025 weer net zo veel reizigers te vervoeren als voor de coronacrisis. Schiphol denkt dat de luchtvaart in 2023 weer op het oude niveau zit. Ruim een derde van de ondervraagden verwacht ook na de coronacrisis vaker met een eigen vervoermiddel te zullen reizen. Ze vinden het te druk in het openbaar vervoer. De angst voor besmetting met een eventueel nieuw virus blijft ook op de lange termijn bestaan.

De viruspandemie heeft veel mensen aan het denken gezet over hun manier van leven

Er zijn de afgelopen weken door (vaak zelfbenoemde) visionairs allerlei scenario’s geschetst over hoe het leven er na de coronacrisis zal gaan uitzien: een beter leven, met meer respect voor duurzaamheid, natuur en milieu. Ook de huidige run op biologische producten en etenswaar uit de eigen omgeving doet dit vermoeden. Aan de andere kant laat de door de ANWB gepeilde angst voor het openbaar vervoer en de toenemende voorkeur voor eigen vervoer een ander beeld zien. De files en de uitstoot door uitlaatgassen zullen we op zijn zachtst gezegd voorlopig niet kwijt zijn.

Crisis laat mensen nadenken over consumptiegedrag

Zelf denkt ze dat meer lokale afzet van voedsel kan helpen bij het verduurzamen van de landbouw. ,,De druk op de landbouw en boeren om te verduurzamen is groot. Het huidige internationale productiesysteem is niet vol te houden. Lokale verkoop zorgt voor veel minder vervoer.

Wat wel duidelijk blijkt is dat mensen zijn gaan nadenken over de toekomst en over hun rol in en invloed op de samenleving. En de grootste winst is het besef dat je door gedrag een verschil kunt maken. De coronacrisis kon tot nog toe worden ingedamd door je te houden aan maatregelen waarvan is gebleken dat ze werken, hoe ze ook de bewegingsvrijheid beperken. Dat je door medeburgers en de overheid kunt worden aangesproken op egoïsme als je je niet houdt aan gezamenlijke afspraken. En bovenal: respect voor kennis en wijsheid van wie ervoor hebben doorgeleerd. Dat schortte er de afgelopen jaren wel aan.

hoofdredactie@frieschdagblad.nl

U kunt ons helpen de journalistieke onafhankelijkheid in Fryslân te waarborgen. Klik hier om een bijdrage te leveren.

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen over het coronavirus? Meld u aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief

Nieuws

menu