Commentaar: Schrijnende situatie in een beleidsvacuüm

Ruim anderhalf jaar net sneuvelen van de PAS-systematiek zit Nederland nog steeds in een stikstofimpasse. Vele bedrijven zitten al te lang in het ongewisse.

Minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) tijdens een debat in de Tweede Kamer over de stikstofwet vorige week donderdag.

Minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) tijdens een debat in de Tweede Kamer over de stikstofwet vorige week donderdag. Foto: ANP

Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) sneuvelde in mei 2019 bij de Raad van State. Het was het gevolg van het in de wind slaan van negatieve juridische adviezen in het wetgevingstraject, het niet nakomen van afspraken over natuurontwikkeling in de praktijk en het, in algemene zin, ontbreken van een langetermijnvisie op natuur en economie. Deze week werd in de praktijk pijnlijk duidelijk wat dat voor gevolgen kan hebben. De eerder bejubelde biomassacentrales met houtstook bij paprikateler VinkSion in Bitgum en Revalidatiecentrum Friesland in Beetsterzwaag stonden op punt van sluiten, als pijnlijk voorbeeld van het hele heikele stikstofdossier.

Waar rijksbeleid faalt of sneeft, eindigt dat ergens ‘op de grond’. In de toeslagenaffaire zit er een directe lijn tussen overheid en burger. En daar was de pijn direct en ondraaglijk. Sinds het afschieten van de PAS op 29 mei 2019 zitten de zogeheten melders in onzekerheid - deze (vee)bedrijven hoefden eerder geen stikstofvergunning aan te vragen en nu wel, en zijn in de tussentijd illegaal bezig. Maar zij hoorden al wel dat er voorlopig niet wordt gehandhaafd en konden door. De lijn tussen overheidsfalen en praktijk werd hier even doorgeknipt. Voor (nieuwbouw)ontwikkeling kwam er met tijdelijke maatregelen - zoals het terugbrengen van de maximumsnelheid op de weg - ook lucht en zo werden bedrijven en banen gered.

Houtstook

Bij de houtstookcentrales kon er tot donderdagmiddag geen juridische uitweg meer worden gevonden door de provincie. Er was stikstofruimte nodig voor hun activiteiten en die is er niet. Toch is er uiteindelijk tijd gekocht. De centrales krijgen uitstel voor het vinden van stikstofruimte tot zes weken nadat hun bezwaarschrift is behandeld, tot ergens in april dus. Mogelijk is er dan stikstof te krijgen via extern salderen, een regeling waarbij stikstofvergunningen van sector wisselen, of op andere wijze.

De oplossing is wel bij de gratie van milieuclub MOB. Die had in eerste instantie de handhaving afgedwongen. En als voorman Vollenbroek zou besluiten tot aanvechting van het uitstel, zou dat toch weer op losse schroeven staan. MOB ziet uitstel echter als logisch. Op het Provinsjehûs was er waarschijnlijk grote opluchting toen deze krant met die woorden werd opengeslagen. Bizar is dat wel.

Waar rijksbeleid faalt of sneeft, eindigt dat ergens ‘op de grond’

De net aangenomen stikstofwet van het kabinet moet een einde maken aan het beleidsvacuüm en de stikstofproblematiek op papier. Zo krijgen melders zekerheden, wordt stikstofgevoelige natuur meer hersteld dan eerder bedacht en is de wet juridisch waterdicht, aldus minister Schouten. Laten we dat tenminste hopen. Het is voor iedereen belangrijk dat er duidelijkheid en zekerheid komt en dat woorden op papier ook praktijk worden.

Nieuws

menu