Commentaar: Transparantie, informatievoorziening en zorgvuldigheid vereisten bij gaswinning

Veel inwoners van zuidelijk Fryslân die boven of vlakbij de gasvelden wonen zijn ongerust. Gasbedrijf Vermilion hield afgelopen week vier sessies over de winning in Weststellingwerf en het Drentse Westerveld.

Protest in Loppersum tegen de gaswinning in Groningen.

Protest in Loppersum tegen de gaswinning in Groningen. Foto: ANP

Hoe gaan we voorkomen dat het hier een Groningen 2 wordt?”, vroeg een deelnemer aan de informatiesessie over de gasvelden Boergrup en Lombok, ten zuiden van Noordwolde, zich af afgelopen week. En waarom wordt nieuwe en verlengde gaswinning nog toegestaan, zo vroeg een ander, nu er een parlementaire enquête naar de winning in het Groningenveld aankomt en conclusies daaruit mogelijk van invloed zullen zijn op de toekomst.

Veel inwoners van zuidelijk Fryslân die boven of vlakbij de gasvelden wonen zijn ongerust. Gasbedrijf Vermilion hield afgelopen week vier sessies over de winning in Weststellingwerf en het Drentse Westerveld. Daar is al een vergunning voor vergeven, er moeten alleen nog details worden ingevuld zoals de route van buizen en de locaties van bootplatforms.

Argwaan

Transparantie, informatievoorziening en zorgvuldigheid zijn een groot goed bij de winning en opwekking van energie. Dat geldt voor gas, maar ook voor duurzamere initiatieven als windmolens en zonneparken. De argwaan is na ‘Groningen’ terecht groot. Het is dus belangrijk dat Vermilion omwonenden inlicht over plannen. Lange tijd waren bewoners bij fossiele winning niet in beeld. Daar is wel winst geboekt, mede door de tragische uitwerking van het gaspompen in Groningen.

Transparantie, informatievoorziening en zorgvuldigheid zijn een groot goed bij de winning en opwekking van energie

Uit de reactie van de provincie Fryslân blijkt dat nog niet aan alles wordt gedacht: gemeenten en provincie waren niet op de hoogte van verlenging van deze vergunning. Fryslân gaat bezwaar aantekenen omdat ze vindt dat het besluit niet past bij het regeerakkoord dat stelt dat geen nieuwe opsporingsvergunningen worden afgegeven.

Overschrijding

Bij Vinkega wordt de gaswinning ook weer opnieuw opgestart. Drie jaar geleden werd de gaswinning daar stilgelegd door de overvloed aan gas die naar boven kwam. Het Openbaar Ministerie doet nog altijd strafrechtelijk onderzoek naar overschrijding van het productieplafond, zo liet het aan de Leeuwarder Courant weten.

Lees ook: Kritiek op plannen om gasboring te verlengen

Het veld bleek ook op enkele plaatsen voor onverwachte (extra) bodemdaling te zorgen. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft toch de zienswijzen terzijde gelegd en hervatting toegestaan. De veiligheidsrisico’s zijn gering, zo wordt gesteld. Toch is het bevreemdend dat het recht niet eerst zijn beloop heeft.

Omwonenden van winlocaties hebben recht op volledige informatievoorziening over plannen en gevolgen

Het staat vast dat we nog een tijdje afhankelijk zijn van gaswinning, in eigen land of door import. De volledige benutting van duurzame energievormen is afhankelijk van ontwikkeling, uitbreiding en innovatie. Tot het moment dat fossiele brandstoffen zijn uitgefaseerd, hebben omwonenden van winlocaties recht op volledige informatievoorziening over plannen en gevolgen. Die verantwoordelijkheid ligt bij overheid en marktpartijen.

Reageren? Mail dan naar: hoofdredactie@frieschdagblad.nl

Nieuws

menu