Commentaar: Voor onze bevrijders mogen we gastvrij zijn

De provincie Fryslân trekt zo’n vier ton uit voor de organisatie van allerlei evenementen in het kader van 75 jaar vrijheid in 2020. Daarbij zit vooralsnog niet een uitnodiging voor nog in leven zijnde Canadese bevrijders om naar Fryslân te komen. Een subsidie van veertigduizend euro om hun komst mogelijk te maken, is door de provincie afgewezen.

Premier Mark Rutte bezoekt Canadese oorlogsveteranen.

Premier Mark Rutte bezoekt Canadese oorlogsveteranen. Foto: ANP

Volgens de stichting Bevrijdingsfestival Fryslân gebeurde dat omdat de provincie dit evenement met veteranen, die een rondrit zouden maken door Fryslân, niet vernieuwend genoeg vond. Op zichzelf is die eis tot vernieuwing wel te begrijpen. Een viering van 75 jaar bevrijding moet niet een herhaling worden van de viering van zeventig jaar bevrijding of van 65 jaar bevrijding. De tijden veranderen en ook vieringen mogen daarop aangepast worden.

Het is echter de vraag of de komst van veteranen ook in dat kader beoordeeld moet worden. Moet dit een ‘evenement’ zijn in het geheel van de festiviteiten om 75 jaar bevrijding te vieren? Of is dit niet veel meer een stuk gastvrijheid die wij met elkaar mogen opbrengen?

Laatste keer Fryslân

Gezien de hoge leeftijd van de veteranen, zou het best wel eens de laatste keer kunnen zijn dat ze naar Fryslân komen. In dat geval zou de provincie deze vijf Canadese bevrijders – om meer veteranen gaat het niet – gewoon kunnen uitnodigen om een of meer festiviteiten bij te wonen.

Zo’n uitnodiging zou niet alleen gastvrij zijn ten opzichte van enkele mannen aan wie het mede te danken is dat wij 75 jaar bevrijding kunnen vieren. Elk jaar opnieuw blijkt ook hoe nodig het is dat verhalen van de oorlog verteld worden.

Steeds minder kan dat gebeuren door mensen die de oorlog nog zelf hebben meegemaakt. Maar een ontmoeting met juist deze mensen, in dit geval veteranen, is alleen al om die reden indrukwekkend. Hier kijkt men als het ware de geschiedenis in de ogen. Zeker voor jongeren en kinderen die op steeds grotere afstand van de Tweede Wereldoorlog staan, is dat iets bijzonders.

Is dit niet veel meer een stuk gastvrijheid die wij met elkaar mogen opbrengen?

Het is daarom mooi dat de provincie deze week liet weten dat zij het besluit om geen subsidie te verlenen voor de komst van deze Canadezen gaat heroverwegen. Daarbij mag ook kritisch gekeken worden naar de hoogte van het gevraagde bedrag van 40.000 euro. Maar ook mag de vraag gesteld worden hoe gastvrij we willen zijn voor mannen die vaak op jonge leeftijd, afkomstig van een ander continent, bereid waren hun leven op het spel te zetten voor de bevrijding van Fryslân. Misschien is ook 40.000 euro in dat licht slechts een bescheiden bedrag.

Nieuws

menu