Concreet, realiseerbaar én effectief de laaggeletterdheid aanpakken | Opinie

Laaggeletterdheid aanpakken wordt door de provincie Fryslân gezien als een belangrijk onderwerp. Het gevaar is echter dat het blijft bij campagnes en betere afstemming op velerlei vlakken en er onvoldoende met de betrokkenen actie wordt ondernomen.

Scholieren van van een basisschool aan de slag.

Scholieren van van een basisschool aan de slag. Foto: ANP

‘De provincie waar iedereen mee kan doen’, zo luidt de titel van het initiatiefvoorstel van D66 en PvdA in de Friese Staten dat 25 mei behandeld wordt. ‘Hoe we samen kunnen zorgen dat iedereen in Fryslân kan lezen, schrijven, rekenen en omgaan met een computer of smartphone.’ Op zichzelf een goed uitgangspunt, want we weten hoe ernstig het is gesteld met de basisvaardigheden van onze kinderen, maar ook (jong)volwassenen op deze gebieden. En juist deze vaardigheden zijn zo belangrijk om voldoende zelfredzaam te zijn in de maatschappij. Maar hoe doe je dat goed?

Nieuws

menu