Dit artikel is vandaag gratis

Laat overheden hun tijdelijke klussen niet aan bureaus maar aan in Fryslân ingebedde organisaties geven. Dat voorkomt mogelijk die terugkerende toets op legitimiteit én bezuinigingen | Column Ingrid van de Vegte

Ingrid van de Vegte. Beeld: FD

Tussen de teksten en cijfers van de bezuinigingen in Fryslân schemert een afkeer van structurele verplichtingen door, het lijkt alsof vaste afspraken tussen provincie en organisaties ongewenst zijn. Tel nou toch de zegeningen van een goede infrastructuur in Fryslan en zie de waarde van continuïteit. Overheden en organisaties moeten samen optrekken.

Ik las laatst een geweldig stuk over het belang van continuïteit in ons openbaar bestuur. De schrijvers roepen aan de ene kant beleidsmakers op om zich niet steeds tot beleidsaanpassingen te laten verleiden door incidenten, mode of politiek voor de korte termijn. Aan de andere kant moeten ook de uitvoerende (gesubsidieerde) organisaties zekerheid bieden. En wel aan hun professionals, zodat die zich binden en zich langjarig inzetten voor de relaties die zij aangaan, in alle samenwerking die van hen verwacht wordt. Dit geldt met name organisaties die hulp en steun moeten bieden aan mensen, want die staan of vallen bij opgebouwd vertrouwen in de werkrelaties – bij continuïteit.

Deze weken vinden de debatten plaats over de bezuinigingen van de provincie Fryslân. Even los van gevolgen voor organisaties waarop bezuinigd wordt, die dat soms ook wel als donderslag bij heldere hemel ervaren. Los ook van de verrassing die het kan zijn te lezen hoe de provincie nu aankijkt tegen jouw plek in het landschap van taken – dat kan plots veranderen. Hetgeen ons terugbrengt bij het onderwerp continuïteit. Tussen de teksten en cijfers door schemert een afkeer van structurele verplichtingen, het lijkt alsof vaste afspraken tussen provincie en organisaties ongewenst zijn.

Minder bureaus en kwartiermakers

Aan de ene kant namelijk wordt bezuinigd op betrouwbaar gebleken organisaties die zich inzetten voor de versterking van Fryslân, terwijl aan de andere kant veel geld wordt weggezet in tijdelijke opdrachten bij bureaus, kwartiermakers, tijdelijke functies, ontwikkelaars, etc. Soms best logisch, als het echt om een tijdelijke vraag of zeer specialistische inzet gaat. Maar in veel gevallen zou zo’n zelfde vraag of taak aan bestaande organisaties meegegeven kunnen worden, met een dan tijdelijke vergroting van budget of opdracht. Met als groot voordeel dat de opgedane resultaten, kennis en ervaring niet weer verdwijnen met de passanten die even iets kwamen doen, maar in bestaande Friese organisaties wordt bewaard. Dat leidt tot borging, tot leren, tot kennisdeling, tot verbindingen tussen sectoren, tot geheugen, tot ervaring, tot vertrouwen. Tot continuïteit.

Kijk hier ook naar binnen de overheid zelf. Met nog meer roulatie van medewerkers en meer tijdelijke krachten bewaar je minder kennis en ervaring. Trouwens, alleen al het steeds weer opnieuw opbouwen van eenzelfde werkrelatie, opnieuw kennismaken terwijl het net lekker liep met de vorige kracht; beetje jammer toch?

We hebben hier mooie en betrokken organisaties die bijdragen aan de leefbaarheid, cultuur, energietransitie, sport, het imago, de taal, natuurbeheer – de dingen die wij belangrijk vinden voor Fryslân. Betrokken clubs, vaak ook gelieerd aan een stevige achterban, aan vrijwilligers, aan initiatieven. Om de zoveel jaar staat weer een aantal van die organisaties onder druk. Hun legitimiteit – voeren ze wel een kerntaak uit – wordt weer besproken. En als dat niet aan de orde is dan gaat het wel om bezuinigingen op deeltaken, of sowieso minder subsidie.

Organisaties die goede plannen indienen en daar extra geld voor aanvragen worden wel als rupsjes-nooit-genoeg gezien en we houden in Fryslân niet zo van grote instituten. Liever zetten overheden hun opdrachten uit bij een bureau of een zzp’er, die in ieder geval één kwaliteit hebben: ze zijn goed in acquisitie, goed in aanbestedingen verwerven. Iets waar gesubsidieerde organisaties vaak niet aan mee mogen doen..

Geef klussen aan ingebedde organisaties

Zeker, het gaat primair om wat er moet gebeuren en aanbestedingen selecteer je op kwaliteit (liever de beste dan de goedkoopste, graag). Besef daarbij dat kennis van de mienskip, het netwerk en de cultuur die kwaliteit enorm vergroot. Met passende opdrachten kunnen we de reeds ingebedde organisaties versterken. Dan kunnen die ook beter professionals aan zich binden en continue betrouwbaarheid verzorgen. Tel de zegeningen van een goede infrastructuur in Fryslan en zie de waarde van continuïteit. Overheden en organisaties moeten samen optrekken.

Ingrid van de Vegte is directeur-bestuurder van het Fries Sociaal Planbureau

Nieuws

menu