Alleen al om de zegen van 78 jaar vrede en omdat we, God zij dank, het sinds 1945 zo goed hebben, verdient de Bevrijding een eigen naam en dag | Column Bert de Bruin

Volgens onderzoek vinden steeds meer Nederlanders dat er meer aandacht moet zijn voor andere oorlogen dan de Tweede Wereldoorlog. Columnist Bert de Bruin denkt daar anders over. Die oorlog was dusdanig uitzonderlijk dat het als een uniek moreel ijkpunt geldt.

Bert de Bruin columnist

Bert de Bruin columnist Foto: Foto: FD

In een vierstrofig gedicht dat ik hier al meermaals heb geciteerd lijkt historicus en dichter Jacques Presser al begin 1945 te hebben voorzien dat de Dodenherdenking uiteindelijk een nogal uitgerekt begrip zou worden: ‘Gedenken wij thans onze doden / Want straks, wanneer wij zijn bevrijd / zullen ons andere plichten noden / [...] Hoe lang nog? Ach, wij moeten voort. / [...] Gedenken wij thans nog de schimmen / van wie wij hebben liefgehad.’