Over de kwestie van vrouwen in ambten in de CGK zijn wat vragen te stellen: de Bijbel preekt meer over 'bedieningen' dan over 'ambten' | Opinie

De synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken heeft vorige week met een niet al te grote meerderheid besloten de ambten van predikant, ouderling en diaken niet open te stellen voor vrouwen. Daar zijn een paar vragen bij te stellen.

De generale synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Dordrecht, april 2022.

De generale synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Dordrecht, april 2022. Foto: Anton Dommerholt

Ongetwijfeld zal het besluit in de gemeenten zelf in ongeveer dezelfde verhouding als de stemmen in de synode veel vreugde en veel teleurstelling teweeg brengen. Het is te hopen dat de rust, zoals ds. Anton Egas dat in het Friesch Dagblad van 23 april verwoordt , geen valse rust is.

Nieuws

menu