De gekozene moest zich verantwoorden voor de lage opkomst bij verkiezingen. Waarom werd de weggebleven kiezer niet met schande overladen? | Opinie

Het zijn de politieke partijen, kandidaat-raadsleden, zittende bestuurders, het openbaar bestuur die worden bekritiseerd over de relatie kiezer-gekozene en de stembusopkomst. Waarom de kiezer niet? Het is geen rare vraag voor wie bedenkt dat ‘democratie’ (volksregering) staat voor ‘wij allen’.

Stemmen in de stembus bij Hegebeintum.

Stemmen in de stembus bij Hegebeintum. Foto: Jan Spoelstra

Nederland is welvarender dan ooit. Voor dat inzicht hoeven we geen honderd jaar terug te gaan in de tijd. De reispatronen van vluchtelingen en asielzoekers wijzen het uit. Iedereen heeft hier rechten en kansen, omgeven door rechtsregels en sociale zekerheid. Artikel 1 van de Grondwet voorop: allen worden in gelijke gevallen gelijk behandeld.

Nieuws

menu