De auto als gast in de wijk, het wordt tijd | Commentaar

Als Nederland de komende jaren een miljoen huizen bijbouwt, moet de verkeersveiligheid in al die nieuwbouwwijken niet het vergeten worden. Deze oproep van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) kreeg steun van Veilig Verkeer Nederland en het kennisinstituut voor verkeer en veiligheid CROW.

Wybe Fraanje.

Wybe Fraanje. Foto: FD

De eensgezindheid onder de verkeersveiligheidsinstanties illustreert de urgentie: de beleidsmakers moeten dit probleem tijdig op het netvlies krijgen. De verkeersveiligheid in woonwijken is vaak nog een ondergeschoven kindje. Ze zijn ingericht als 30 km-zones, maar dat is vaak onvoldoende.

Op straat spelen kinderen, buurtbewoners treffen elkaar voor een praatje, en zo zijn er meer langzame weggebruikers zonder ogen in hun rug. Een auto is daar levensgevaarlijk, zeker als die hard rijdt.

Bij een maximumsnelheid van dertig kilometer per uur is het contrast met wandelende of stilstaande weggebruikers gewoonweg te groot. Bovendien: juist in de eigen wijk kennen automobilisten ieder bochtje, hobbeltje en drempeltje, en rijden ze op routine vaak harder dan toegestaan. Automobilisten lijken zelf niet te beseffen wat het betekent om kwetsbare verkeersdeelnemer te zijn.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Verkeersveiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle weggebruikers, ook in woonwijken. De automobilist of fietser die spelende kinderen nadert, moet dubbel goed opletten omdat de kans aanzienlijk is dat de kinderen dat vergeten.

In woonerven, waar vijftien kilometer per uur het maximum is, is de inrichting van de weg dusdanig dat je eenvoudigweg niet harder kúnt rijden. Dat geldt niet altijd voor straatjes die zo smal zijn dat er geen trottoirs zijn.

Juist voor die straatjes vraagt SWOV nu aandacht. Die moeten ingericht worden met snelheidsremmende obstakels. In de jarendertigbuurten in de Muziek-, Transvaal- en Vogelwijk in Leeuwarden is dat gebeurd en hebben de desbetreffende straatjes ook de status van woonerf.

Kaarsrecht

De nog geen vijftien jaar geleden gesaneerde en heringerichte Vegelindwarsstraten in Leeuwarden zijn juist een voorbeeld van hoe het niet moet. De straten zijn smal en hebben geen stoepen, maar ze zijn vrijwel kaarsrecht.

Het wijkpanel wil graag een strengere snelheidsbeperking. De belangenclubs voor voetgangers en wandelaars pleiten voor een opleving van het woonerfidee. De woonstraat moet een verblijfsplek worden, in plaats van een plek om zo snel mogelijk van A naar B te komen. Het moet een plek zijn waar de auto te gast is, en waar alleen bestemmingsverkeer toegang heeft.

Het wordt tijd dat beleidsmakers en stedenbouwkundigen dat principe omarmen. Dan zijn al die nieuwbouwwijken straks ook veilig en leefbaar.

Reageren? Mail naar hoofdredactie@frieschdagblad.nl