Er moet nu echt haast gemaakt worden met het verminderen van het gebruik van kolen, olie en aardgas | Column Siebe Schootstra

Het enge is dat alle eerdere aannames, schattingen en berekeningen van het IPCC blijken te kloppen. Het past precies: de actuele ontwikkeling bevestigt alle eerder gemaakte voorspellingen, ziet Siebe Schootstra.

Siebe Schootstra.

Siebe Schootstra. Foto: Marchje Andringa

Vorige week bekeek ik de documentaire Duty of Care over klimaatadvocaat Roger Cox en de opzienbarende Urgenda-klimaatzaak. De rechter bepaalde in 2019 dat de Nederlandse staat nalatig is in het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen en dat de overheid meer maatregelen moet nemen. Inmiddels probeert de regering onder deze uitspraak vandaan te kruipen.

Nieuws

menu