De lessen van Groningen: Als de belangen van bewoners en natuur echt voorop staan, dan zitten olie- en zoutbedrijven niet meer op schoot bij de vergunningverleners | Opinie

Op 24 februari verscheen het rapport van de parlementaire commissie Aardgaswinning Groningen. Een van de conclusies is dat de oliemaatschappijen in bed lagen met de ministeries die de vergunningen voor de winning verleenden. Kritische geluiden vanuit de toezichthouders en de mensen die op de gasvelden wonen, werden weggewuifd.

Commissievoorzitter Tom van der Lee en Kamervoorzitter Vera Bergkamp tijdens de presentatie in Zeerijp van het eindrapport van de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen.

Commissievoorzitter Tom van der Lee en Kamervoorzitter Vera Bergkamp tijdens de presentatie in Zeerijp van het eindrapport van de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen.

Geld overheerste alles en de aandeelhouders van de oliemaatschappijen verdienden miljarden. Met 1615 aardbevingen en 267.466 schademeldingen tot gevolg.

Nieuws

menu