De menselijke maat verpietert, de technocratie floreert | Column Sytze Faber

Problemen als wachttijden in de zorg en de stikstofreductie komen door politici die geen beslissingen willen nemen om maar geen ruzie te krijgen. Maar als de huidige politici geen leiderschap tonen, zal het volk om sterke leiders vragen

Sytze Faber.

Sytze Faber. Beeld: FD

De veel besproken wachttijden op Schiphol zijn klein leed vergeleken met de wachttijdellende in de zorg, waar relatief weinig aandacht voor is.