De overheidsuitgaven zijn niet te beteugelen

De overheid reguleert haar inkomsten en uitgaven niet via marktwerking, maar door te werken met een begroting. De vraag is of daarmee de uitgaven kunnen worden beheerst of dat het een potje vrij worstelen wordt.

 Sigrid Kaag (D66) met haar 'nieuwe leiderschap' geeft een sprankje hoop op een betere manier van omgaan met

Sigrid Kaag (D66) met haar 'nieuwe leiderschap' geeft een sprankje hoop op een betere manier van omgaan met Foto: ANP

De maand mei is als het op de ontwikkeling van de overheidsuitgaven aankomt het hoogtepunt van het jaar. Immers op de derde woensdag presenteert de Algemene Rekenkamer haar oordeel over de rekening van het rijk over het jaar 2020. Verantwoordingsdag heet dat en oneerbiedig wordt gesproken van Gehaktdag. Daarna komt aan het eind van de maand het kabinet met de Voorjaarsnota, waarin de laatste bijstellingen van de begroting voor 2021 uit de doeken worden gedaan. Beide stukken zijn gericht aan de Tweede Kamer, die hiermee bij haar controlerende en wetgevende taak haar voordeel kan doen.

Correctie

Nieuws

menu