Den Haag krijgt steeds meer oog voor de regio. Maar verandert er iets? | Analyse

Ruwweg is ons land verdeeld in een Randstad en regio’s. En het beeld is dat het in de Randstad gebeurt en de regio’s er maar wat bijhangen. De regio’s zijn het platteland en worden bevolkt door boeren die zoveel rommel produceren dat ze daardoor hun eigen ondergang bewerkstelligen. Maar in Den Haag krijgen ze weer oog voor de regio en binnenkort zal de regio in de vaart der volkeren worden opgenomen. Althans, dat is de bedoeling.

In sommige regio's waar buslijnen zijn opgeheven zetten inwoners nu met vrijwilligers zelf een bussysteem op: de buurtbus. Maar daarbij komt vaak een hoop papierwerk - en er zijn veel mensen voor nodig.

In sommige regio's waar buslijnen zijn opgeheven zetten inwoners nu met vrijwilligers zelf een bussysteem op: de buurtbus. Maar daarbij komt vaak een hoop papierwerk - en er zijn veel mensen voor nodig.

We zijn maar een klein land, maar de welvaart is niet overal eerlijk verdeeld. Daarom wordt er al gauw na de Tweede Wereldoorlog regionaal beleid gevoerd. Minister Jelle Zijlstra van Economische Zaken begon in 1952 met 38 industrialisatiekernen. In die kernen werden investeringen door bedrijven aangemoedigd door premies uit te loven en zo zouden de economische groei en de werkgelegenheid eerlijker worden verdeeld. Kootstertille was zo’n kern en daar werd de scheepsbouw aangejaagd.