Informateur Chris Stoffers kiest voor brede coalitie, ervaring en bestuurskracht in Fryslân en noemt dat 'stabiel'. Dat is te gemakkelijk gezegd | Commentaar

Een meerderheidscoalitie die recht doet aan de verkiezingsuitslag en die kan steunen op een ruime meerderheid in Provinciale Staten. De informateur heeft zich goed gehouden aan de opdracht die BBB hem meegaf, maar dat daarmee een stabiel bestuur gevormd is, is een te snelle conclusie.

Ria Kraa, hoofdredacteur van het 'Friesch Dagblad'.

Ria Kraa, hoofdredacteur van het 'Friesch Dagblad'. Foto: FD

Met BBB, CDA, PvdA en ChristenUnie stelt informateur Chris Stoffers inderdaad een college voor waarvoor hij goed beargumenteert dat die qua samenstelling recht doet aan de verkiezingsuitslag. Het zijn partijen die vertrouwen in elkaar durven uitspreken, die een aantal overeenkomsten in hun partijprogramma’s hebben staan en die bereidheid uitspreken tot het zoeken naar consensus. Ook vormen ze een ruime meerderheid in Provinciale Staten en bezitten de drie partijen die bij nieuwkomer BBB aanhaken een mooie dosis bestuurskracht en ervaring.