Valt er soms iets te verbergen? De staat wil veel te veel voor ons verzwijgen | Commentaar

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is niet transparant genoeg geweest over de besluitvorming rondom de coronapandemie, zo staat in een vorige week uitgebracht kritisch advies van het nieuwe Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding.

Pieter Anko de Vries.

Pieter Anko de Vries. Foto: FD

Het ministerie had ruimhartiger en ‘effectiever’ moeten zijn met het verstrekken van informatie. Het is voor het eerst dat het college een advies uitbrengt na een klacht van een journalist.