De staat is niet te vertrouwen. Daarom moet zijn macht worden beperkt | Commentaar

De staat is niet te vertrouwen. Burgers hebben bescherming nodig. Daarom moeten er regels zijn die de macht van staatsinstellingen beperken.

Pieter Anko de Vries.

Pieter Anko de Vries. Foto: FD

In hoeverre kun je de staat vertrouwen? Die vraag doemt de afgelopen tijd op, nu steeds vaker berichten verschijnen over actief overheidsbeleid achter de schermen om de publieke meningsvorming te beïnvloeden, waarbij staatsinstellingen of organisaties worden gebruikt die geacht worden ‘neutraal’ of ‘objectief’ te zijn.