De theorie van eendjes voeren: geef de sterkste eerst iets | Column Gabriël Anthonio

Het voelt oneerlijk, maar soms werkt het beter als de sterksten het eerst aan de beurt komen. Maar dat kan er wel voor zorgen dat iedereen uiteindelijk evenveel krijgt, ontdekte Gabriël Anthonio.

Gabriël Anthonio.

Gabriël Anthonio. Beeld: FD

Aan de faculteit Sociologie van de Rijksuniversiteit Groningen worden allerlei onderzoeken gedaan naar netwerken en samenwerkingsverbanden. Een van mijn studenten heeft een onderzoek gedaan naar de samenwerking tussen mensen en organisaties op wijkniveau. Een wijk waar de nodige problemen zijn, zoals eenzaamheid onder ouderen, werkloosheid, verslaving en criminaliteit. De gemeente is de opdrachtgever en de zorg- en welzijnsinstellingen moeten samenwerken om de problemen aan te pakken. In de subsidievoorwaarden wordt de eis gesteld dat partijen samenwerken.

Nieuws

menu