Demonstreren is een grondrecht. Veiligheid ook | Commentaar

Terecht krijgt de overheid er vaak van langs als ingegrepen wordt bij demonstraties. Dan wordt een grondrecht beperkt. Maar waar demonstraties ontaarden in oproer, moet wel degelijk een grens worden getrokken.

Ria Kraa, hoofdredacteur van het Friesch Dagblad.

Ria Kraa, hoofdredacteur van het Friesch Dagblad. Foto: FD

Elk vogeltje zingt zoals het gebekt is, zei commissaris van de Koning Brok deze week over de onaangekondigde demonstraties met tractoren voor het provinciehuis. Iedereen moet op eigen wijze zijn mening vrijelijk kunnen uiten. Dat is verankerd in artikel 9 van de Grondwet en in artikel 11 in het EVRM (Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden). De overheid moet zeer terughoudend zijn met ingrijpen.

Nieuws

menu