De 'landelijke' PKN pakt geen geld af van lokale gemeenten, maar transparantie over in- en uitgaven is wél nodig | Opinie

Het Friesch Dagblad publiceerde de afgelopen maanden veelvuldig over de regels van Protestantse Kerk in Nederland (PKN) over de financiële verslaggeving en de zeggenschap over het eigen bezit en vermogen. Dat wordt niet afgepakt, zegt Jurjen de Groot, directeur van de Protestantse Kerk in Nederland.

Jurjen de Groot

Jurjen de Groot Foto: Eljee Bergwerff

Is het nog wel logisch voor een kerkelijke gemeente om evenveel diaconaal en kerkrentmeesterlijk vermogen te hebben als toen de gemeente duizend leden had, terwijl het er nu bijvoorbeeld nog maar vierhonderd zijn? Ik denk persoonlijk van niet.

Nieuws

menu