Dit artikel is vandaag gratis

Ee wil ook graag Ee blijven, zoals de inwoners van het dorp in een enquête van het dorpsbelang hebben aangegeven | Opinie

Het kombord van Ee. Foto: Dorpsbelang Ee

Noardeast-Fryslân heeft in de plaatsnamenkwestie niet goed gezocht naar draagvlak onder de bevolking. Terwijl het gemeentebestuur daar op andere dossiers altijd prat op gaat. Maak van het onderwerp daarom een verkiezingsthema, dan kunnen de inwoners zich er beter over uitspreken. Dat schrijft het bestuur van dorpsbelang Ee in een brief aan het college.

Geachte politici,

Als bestuur van Dorpsbelang Ee willen wij namens onze leden graag een reactie geven op uw voorstel met betrekking tot de Fryske plaknammen.

In de eerste plaats willen wij onze verbazing uitspreken over deze wijze van uw besluitvorming. In deze bestuursperiode laat u geen gelegenheid voorbij gaan om de woorden draagvlak, van onder op of ‘mei de mienskip’ te benoemen als de basis van uw werkzaamheden en besluitvorming. Een terechte en passende werkwijze in 2021, waarin wij als Dorpsbelang ook steeds meer in betrokken worden.

Maar bij deze ingrijpende beslissing voor onze en dus ook uw inwoners is deze open wijze van besluitvorming losgelaten. Of is volgens u de benadering van onze verenigingen om te reageren op dit ‘spontane’ voorstel passend in uw eigen geprezen beleid van ‘samen’?

Mogelijk geldt dit niet alleen voor ons als inwoners van Noardeast-Fryslan, maar ook voor u als gekozen politici. Want na bestudering van uw breed gedragen bestuursakkoord uit 2018 komen wij met betrekking tot dit onderwerp geen relevante info tegen. Mede hierdoor werden wij als bestuur hierdoor verrast, maar meenden via Facebook onze leden te moeten benaderen om hun mening.

Deze benadering leverde een positieve reactie op uw voorstel tot plaatsnaamwijziging van slechts 10 procent. Deze gegevens zijn op uw verzoek u toegezonden. Nadat er, zowel in ons dorp als in de media, enige reuring ontstond meenden wij opnieuw onze leden te benaderen. Nu persoonlijk. We waren meerdere avonden voor de mienskip op stap.

Driekwart is tegen nieuwe plaatsnaam

Met een wel zeer duidelijke reactie van 75 procent tegen, en dus vóór Ee. Of eigenlijk, zoals nu bestaand beleid is, tweetalige plaatsnamen.

Politici, waarom is deze snelle besluitvorming nodig? Is dit voorstel zoals het nu voorligt wel rijp voor deze ingrijpende beslissing? Komend voorjaar zijn er weer gemeentelijke verkiezingen, een betere kans om met een gedragen voorstel te komen om ook dit inzet van deze verkiezingen te maken is er niet.

Wij menen u op deze ongebruikelijke wijze te moeten informeren en maken hierbij gebruik van de heer Lammert Dijkstra, woordvoerder namens Waaxens, Aalsum en Hiaure, om ook namens ons in te spreken. Mogelijke weer met andere argumenten dan de andere dorpen, maar gedragen door onze Fryske mienskip, die wel tevreden is over de naam Ee.

Met vriendelijk groet,

Bestuur Dorpsbelang Ee

Jack Hoekstra is voorzitter van Dorpsbelang Ee.

Nieuws

menu