Wie had dat gedacht: een boreling uit Ninive in een Frysk doopvont

De migranten uit Afrika doen L. van Ulden ofm terugdenken aan een migratiestroom die na de Tweede Wereldoorlog op gang kwam.

Migranten uit Afrika aan boord van een Spaans reddingsschip.

Migranten uit Afrika aan boord van een Spaans reddingsschip. Foto: EPA

Kort na de oorlog hebben wij zelf ook zo’ n volksverhuizing meegemaakt. Toen was het juist een wegtrekken uit het overvolle, en door oorlogsschade geteisterde Nederland. Hordes inwoners trokken naar Canada, Nieuw-Zeeland, Australië. Daar was werk en woonruimte in overvloed.

Nieuws

menu