De school altijd open houden is net zo'n belangrijk basisprincipe als de zorgsector ontlasten | Commentaar

Het Platform Perspectief Jongeren heeft een eenduidige en dringende oproep gedaan aan het kabinet: houd scholen per definitie open. De spijker op zijn kop.

Ria Kraa, hoofdredacteur van het Friesch Dagblad.

Ria Kraa, hoofdredacteur van het Friesch Dagblad.

Op koude dagen pal naast een wijd open raam zitten, of juist met 25 leerlingen opeengepakt in een lokaal met de ramen dicht, of helemaal niet op school zitten maar thuis op de eigen kamer met de eigen laptop – als ze die hadden.

Nieuws

menu