Een jaar taliban aan de macht: de westerse mogendheden oogstten niets dan treurnis | Commentaar

Een jaar geleden liepen de taliban Afghanistan onder de voet. De nieuwe leiders deden beloften maar daar is niets van terecht gekomen. Het land zit op slot en de situatie is dramatisch.

Ria Kraa, hoofdredacteur van het Friesch Dagblad.

Ria Kraa, hoofdredacteur van het Friesch Dagblad. Foto: FD

‘Langzaam sterven’ luidt de titel van het rapport dat Amnesty International eind juli uitbracht over Afghaanse vrouwen en meisjes: Death in slow motion. De taliban grepen vorig jaar de macht zodra buitenlandse troepen hun hielen hadden gelicht. De zittende machthebbers bleken geen partij en namen zonder noemenswaardige tegenstand de benen.

Nieuws

menu