Een nieuw alternatief voor de veerbootroute Ameland – Holwerd: leg door de Teding van Berkhoutplaat een nieuwe geul aan met strekdammen, en geef de huidige route terug aan de natuur | Opinie

Er worden twee alternatieven onderzocht om Ameland bereikbaar te houden in de toekomst, zo bleek op een startbijeenkomst afgelopen week. Ik voeg daar graag een derde aan toe, geïnspireerd op hoe de Duitsers het aanpakken met de Waddeneilanden.

Veerboot in de vaargeul naar Ameland.

Veerboot in de vaargeul naar Ameland.

Er zal zeer intensief gebaggerd (blijven) worden op een groot deel van de veerbootroute wil men een goede dienstregeling in stand houden. Als serieuze optie ligt daarom op tafel het halveren van de afvaarten in verband met die vele baggerwerkzaamheden. Ook wordt gekeken naar een mogelijke verplaatsing van de route. In het alternatief dat ik hier bespreek, is verplaatsing niet meer aan de orde en kan het baggerwerk grotendeels worden geschrapt.

Nieuws

menu