Funderingsschade: een onzichtbaar probleem dat aandacht verdient | Commentaar

Er is alles aan gelegen om te voorkomen dat de funderingsproblemen gaan lijken op de eindeloze en perspectiefloze situatie waarin het aardgasdossier is beland.

Ria Kraa, hoofdredacteur van het Friesch Dagblad.

Ria Kraa, hoofdredacteur van het Friesch Dagblad. Foto: FD

Duizenden huizen in Fryslân krijgen mogelijk te kampen met funderingsschade, rapporteerde een onderzoekscommissie deze zomer aan de provincie Fryslân. Het rapport ging specifiek over het Friese veenweidegebied maar het is in veel opzichten illustratief voor soortgelijke problemen elders in het land.

Nieuws

menu