De meeste kiezers hadden van begin af aan geen fiducie in het kabinet-Rutte IV en de Haagse politiek. En wat doen kabinet en coalitie? Doorgaan met hinkepoten! | Column Sytze Faber

Gezien de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen kan er maar één geloofwaardige les worden getrokken, meent columnist Sytze Faber: een ontslagaanbieding door het kabinet.

Sytze Faber.

Sytze Faber. Beeld: FD

Nooit eerder werden de verkiezingen voor Provinciale Staten zó schaamteloos gekaapt door de landelijke politiek als die van 15 maart. Landelijke kopstukken domineerden de publiciteit, provinciale politici waren hooguit muurbloempjes. Bewust werd de indruk gewekt dat het ging om een referendum over het kabinet-Rutte IV. Nu zitten we met de gebakken peren: een spookparlement dat een kabinet zonder grond onder de voeten moet controleren.