Het CDA moet laten zien dat de belangen van de burger voorop staan, en niet die van de markt | Opinie

De huidige maatregelen voor compensatie van de hoge energierekening moeten na 2023 voorbij zijn, menen politici in Den Haag.

De huidige maatregelen voor compensatie van de hoge energierekening moeten na 2023 voorbij zijn, menen politici in Den Haag. Foto: Shutterstock

De recente verkiezingsnederlaag van de regeringspartijen gaat niet alleen om de stikstofcrisis, maar met name om het vertrouwen dat de burgers in de overheid hebben verloren. Er is een kloof ontstaan tussen de ‘politieke vierkante kilometer’ in Den Haag en de rest van het land, en tussen arm en rijk. Dat vindt Anton Meijerman, oud-Statenlid voor CDA Fryslân.

Het is duidelijk dat er de afgelopen jaren diverse zaken zijn geweest waarbij de overheid ernstig in gebreke is gebleven. De toeslagenaffaire is daarvan het meest sprekende voorbeeld. Ook de gaswinningsproblematiek in Groningen heeft laten zien dat de overheid niet altijd in staat is om de belangen van haar burgers te beschermen. Jarenlang is er te weinig gedaan om de risico’s van de gaswinning in te dammen en zijn de bewoners van Groningen aan hun lot overgelaten.