Er is meer nodig dan een technisch goed gevoerde procedure bij gaswinning | Commentaar

De aardbevingen in Groningen, en de effecten van fossiele winning op het klimaat hebben vele Friezen aan het denken gezet. Waar soms al decennia gas wordt gewonnen stellen omwonenden daar de laatste paar jaren vaker vragen over.

Peter Halbersma.

Peter Halbersma.

Ook gemeenten roeren zich. Zeker nu gasbedrijven zich meer en meer op de kleine (Friese) velden richten. In de meeste gevallen krijgen bezwaarmakers nul op het rekest bij de Raad van State. De overheid krijgt daar dan gelijk, maar zou wel aan de slag moeten met de onvrede over niet transparante en ingewikkelde procedures.

Nieuws

menu