Er moet gebouwd worden, maar wel met beleid | Commentaar

Er zal meer gebouwd moeten worden om de woningkrapte tegen te gaan. Zeker. Maar het nieuwe kabinet zal moeten uitkijken dat het land niet lukraak wordt volgegooid. Het zoeken van creatieve oplossingen is nodig.

Henk van der Laan.

Henk van der Laan. Foto: FD

Er is in Nederland krapte op de woningmarkt. Voor veel mensen is de koop van een betaalbaar huis onmogelijk geworden. Het liberale idee dat de markt een magisch systeem is dat altijd leidt tot een goed evenwicht tussen vraag en aanbod is in de woningmarkt een illusie gebleken. Dat is ook tot de politiek doorgedrongen. Zo komt in het nieuwe kabinet geen minister voor Wonen, maar voor Volkshuisvesting. Daarmee erkent het nieuwe kabinet de rol die de overheid heeft in goede huisvesting voor ieder.

Nieuws

menu