Pieter Anko de Vries.

Europese grenswacht Frontex werkt nog steeds slecht. Wanneer wordt er door EU-lidstaten gezamenlijk goed ingegrepen?

Pieter Anko de Vries. Foto: FD

Deze week werd bekend dat de Europese Rekenkamer zeer kritisch is over de Europese grenswacht Frontex. De in Warschau gevestigde instelling is niet voor zijn taken berekend. Die is niet in staat illegale immigratie, grensoverschrijdende criminaliteit of illegale mensenhandel te bestrijden. Verder is ook het huishoudboekje niet op orde en wordt er veel te weinig rekenschap gegeven van de effectiviteit van de organisatie.

Frontex is verantwoordelijk voor de uitvoering van het Europese migratiebeleid, waarbij weer gebleken is dat er mensonterende gebeurtenissen plaatsvinden. Niet alleen vanwege de slechte situatie voor migranten in de Griekse kampen, maar ook door andere maatregelen die door leden van de EU worden genomen.

Zo werd Griekenland op de vingers getikt vanwege de manier waarop het land omgaat met migranten. De Raad van Europa schreef dat Griekenland een einde moet maken aan het illegaal terugsturen van migranten. Zo zou de Griekse kustwacht op grote schaal migranten deporteren, zonder hen de mogelijkheid van asiel te bieden. Hiermee zou het land de mensenrechtenverdragen overtreden.

Daarnaast schreef de Raad dat er onderzoek moet worden gedaan naar de mishandeling van migranten door leden van de Griekse kustwacht. Zij zouden onder meer boten terugslepen naar Turkse wateren en zo vluchtelingen in levensgevaarlijke situaties brengen. Hierbij zijn er mensenlevens op het spel gezet.

Geluidskanonnen

Vorige week werd ook nog bekend dat de Europese Commissie wil dat Griekenland uitleg geeft over de inzet van geluidskanonnen aan de Grieks-Turkse grens. Brussel is bezorgd over dit soort apparaten om mensen ervan te weerhouden de grens over te steken.

Lidstaten van de EU zijn natuurlijk zelf verantwoordelijk voor de bescherming van hun grenzen. Maar hiermee schuren andere grondrechten en het asielrecht. Zoals veel vaker hinkt de EU op verschillende gedachten en daar zal geen verandering in komen als geen fundamentele keuze wordt gemaakt tussen een bond van soevereine staten of een federale unie, waarin wetten kunnen worden aangenomen zonder de goedkeuring van de landelijke regeringen.

Het zal nog vele jaren duren voordat een dergelijke keuze wordt gemaakt. Maar ondertussen mogen we onze ogen niet sluiten voor het grote onrecht jegens migranten dat dagelijks plaatsvindt. Er moet voor dit moment ook rekening worden gehouden met de landen aan de Middellandse Zee die zich maar moeten zien te redden. De grenzen van Nederland dichtgooien is een slechte optie. Solidair zijn met de zuidelijke leden van de Europese Unie levert, als puntje bij paaltje komt, uiteindelijk veel meer op.

Reageren? Mail dan naar: hoofdredactie@frieschdagblad.nl