Er is extra geld nodig voor zorg aan mensen met een beperking. Hele gezinnen staan zwaar onder druk | Commentaar

Het geld dat nodig is voor het overeind houden van de intensieve zorg aan mensen met een ernstige verstandelijke beperking moet er snel komen. De mensen in kwestie zijn er volledig van afhankelijk - en hun directe familie ook.

Ria Kraa, hoofdredacteur van het 'Friesch Dagblad'.

Ria Kraa, hoofdredacteur van het 'Friesch Dagblad'. Foto: FD

Een ouderpaar uit Ryptsjerk maakte in deze krant met weinig woorden duidelijk hoe het leven is met hun dochter die ernstig verstandelijk gehandicapt is. Zes uur per dag krijgen ze hulp. Dat maakt hun eigen leven ook ernstig beperkt: een baan, een sociaal leven, hobby’s of vakantie zijn lastig, zo niet onmogelijk.