Fryske taalpolitiek, maar dan echt! Maak van Hiaure in Noardeast-Fryslân niet eenzijdig 'De Lytse Jouwer'. Dat doet onze historie geen recht | Opinie

De inwoners van Hiaure willen niet dat de gemeente Noardeast-Fryslân hun plaatsnaam omzet in de Friese benaming De Lytse Jouwer. Die benaming is namelijk helemaal niet ‘meer authentiek’.

Plaatsnaambord Hiaure / De Lytse Jouwer

Plaatsnaambord Hiaure / De Lytse Jouwer Foto: Sjoerd de Hoop

B en W van Noardeast-Fryslân stelt de raad voor om alle dorpen - vier aan de Groninger kant uitgezonderd - van een uitsluitend Friestalig plaatsnaambord te voorzien. Het dorp Hiaure, evenals bijvoorbeeld Waaxens en Aalsum, tekenden hier bezwaar tegen aan. Daar wordt blijkbaar niks mee gedaan. Dit is opgelegde taalpolitiek waar de burger of lokale ondernemer niet om gevraagd heeft. We roepen de raadsfracties op gehoor te geven aan de echte belanghebbenden: de Friese dorpsbewoners.

Nieuws

menu