Fryslân haalt natuurdoelen niet: vierduizend hectare nieuwe natuur voor 2027 groeit niet vanzelf

De provincie Fryslân wil meer natuurgebieden realiseren. Dat lukt niet snel genoeg. Ook op andere dossiers, zoals bosbouw en weidevogelbeheer, worden ambities niet waargemaakt. Met het simpelweg opschuiven van deadlines mag de provincie niet meer wegkomen.

De Sânfeartsdyk bij Nijemirdum.

De Sânfeartsdyk bij Nijemirdum. Foto: Simon Bleeker

De biodiversiteit kachelt maar achteruit in Fryslân. Onlangs maakte de Bond van Friese Vogelwachten nog bekend dat de gruttopopulatie te weinig is gegroeid voor instandhouding, ondanks heel behoorlijke weersomstandigheden in het broedseizoen.

Nieuws

menu