Fryslân stelt eigen dividend boven maatschappelijke (klimaat)belang van robuuster stroomnet | Commentaar

De aankondiging van minister Jetten dat het rijk zich meer gaat inspannen om het stroomnet toekomstbestendig te maken kon niet op goedkeuring van de Friese gedeputeerde Friso Douwstra rekenen. Gezien de huidige krapte op het stroomnet, die zowel klimaatambities als bedrijven in de weg zit, is dat niet terecht.

Peter Halbersma.

Peter Halbersma. Foto: FD

Makkum en Ryptsjerk zijn de nieuwste knelpunten op het Friese stroomnet. Voor aansluiting van nieuwe woonwijken en bedrijven, en groter verbruik, is inmiddels in ruwweg de helft van de provincie geen ruimte meer. Wat betreft het terugleveren van stroom aan het net door windmolens en zonnepanelen kleurt de kaart van Fryslân geheel oranje en rood.