Fryslân moet van het slot af; verkwansel onze agro & food sector niet | Opinie

Agrarisch Nederland is onrustig en Fryslân in het bijzonder. Circa 37 procent van het bruto regionaal product in Fryslân - wat wy mei-inoar produsearje en fertsjinje - is afkomstig van de agro- en food-sector. Het huidige stikstof- en natuurbeleid zet onze provincie op slot.

Koeien in een stal van een melkveebedrijf in Koudum.

Koeien in een stal van een melkveebedrijf in Koudum. Foto: ANP

Het kan niet zo zijn dat we de kurk waarop een belangrijk deel van de Friese economie drijft, laten verkwanselen door een natuurbeleid dat onnodig rigide wordt doorgevoerd. Dit slot moet er zo snel mogelijk af. Bovendien, ook goed natuurbeheer moet betaald worden!

Nieuws

menu