Gaswinning Ternaard: bij twijfel niet inhalen, de Waddenzee is een uniek natuurgebied | Opinie

Minister Stef Blok wil gaswinning onder de Waddenzee vanaf de winlocatie Ternaard toestaan. Dat is geen goed idee, stelt Jochem Knol, Statenlid voor GrienLinks.

Protest tegen gaswinning onder de Waddenzee bij Ternaard, oktober 2021.

Protest tegen gaswinning onder de Waddenzee bij Ternaard, oktober 2021. Foto: Marcel van Kammen

Het gas dat gewonnen wordt onder de Waddenzee vanaf de winlocatie Ternaard is voldoende om de huishoudens in Nederland een maand van gas te voorzien. In het gebied vinden meer activiteiten plaats die leiden tot bodemdaling. Bodemdaling die leidt tot verzilting van het landbouwgebied en er voor zorgt dat het droogvallen van de zandplaten in de Waddenzee niet meer zeker is. Deze zijn van belang voor de vele trekvogels.

Nieuws

menu