Iedere gemeente zou eigenlijk een visie moeten hebben op regionale samenwerking zodat complexe vraagstukken effectiever aangepakt kunnen worden | Opinie Marijn Molema

‘Het geheel is meer dan de som der delen’, zo leerde de Griekse filosoof Aristoteles. Dat geldt ook voor gemeenten. Lokale politici moeten regionale samenwerking goed voor ogen houden, zeker nu er nieuwe coalitie- of raadsakkoorden gesloten worden. Regionale samenwerking betekent het bundelen van krachten tussen gemeenten.

Marijn Molema tijdens zijn oratie in de Martinikerk in Franeker.

Marijn Molema tijdens zijn oratie in de Martinikerk in Franeker. Foto: Catrinus van der Veen

Krachtenbundeling is nodig omdat onze samenleving voor grote uitdagingen staat. Actuele vraagstukken zijn complex en vaak met elkaar verweven. Er is niet één partij die ze op kan lossen: het zijn wicked problems . Neem de stikstofcrisis, de energietransitie en de klimaatadaptatie. Dit zijn gestapelde opgaven waarmee we werken aan een betere balans tussen economie en ecologie. Of neem de vergrijzing, een fenomeen dat de Friese samenleving zal veranderen. Vergrijzing hangt samen met de vervangingsvraag op de arbeidsmarkt: wie neemt straks het werk over, in de zorg, het onderwijs en de technische beroepen?

Nieuws

menu