Geschiedenisonderwijs leert kinderen en jongeren gebeurtenissen in een context te plaatsen. Het hoort bij elke onderwijsvorm | Commentaar

Geschiedenisonderwijs is onmisbaar in de opleiding van jongeren. Het moet een vast onderdeel worden van het curriculum. Daar moet de overheid voor zorgen.

Pieter Anko de Vries.

Pieter Anko de Vries. Foto: FD

Ergens in de laatste paar decennia is in dit land besloten dat scholieren in het praktisch onderwijs geen kennis nodig hebben van de geschiedenis. En dat het ook niet hoeft in sommige profielen van het meer theoretisch voortgezet onderwijs. Deze enorme misvatting heeft er mede voor gezorgd dat een groot deel van de vmbo’ers niet weet wat een democratie is en minder dan de helft van de vmbo-leerlingen het belangrijk vindt om zelf in een democratie te leven, zo werd onlangs bekend .