Goed doen en recht zoeken: dat is een lastige opdracht in dure tijden | Commentaar

De kerken staan komende week zowel in het teken van inkeer als van eropuit gaan: twee tegengestelde bewegingen, die toch veel met elkaar te maken hebben. De vraag is of ze elkaar versterken.

Ria Kraa, hoofdredacteur van het 'Friesch Dagblad'.

Ria Kraa, hoofdredacteur van het 'Friesch Dagblad'. Foto: FD

Geld ophalen en bidden: het lijken twee zaken die zich slecht met elkaar laten verenigen. Toch gaat in heel veel kerken zowel de internationale Week van gebed van start als de jaarlijkse Actie Kerkbalans. Waar het eerste verstilling en inkeer veronderstelt, vraagt het tweede een naar buiten treden en contact zoeken. Dat wordt in toenemende mate digitaal gedaan maar nog altijd gaan ook tienduizenden vrijwilligers de straat op om enveloppen te verspreiden onder kerkleden en later weer op te halen, hopelijk met de toezegging van een bijdrage erin.