Handhaven of niet handhaven in dossier stikstof? Een overheid die haar eigen wetten alleen naleeft en handhaaft als het haar uitkomt zorgt slechts voor onzekerheid

Wanneer komt er duidelijkheid in het stikstofdossier? Juist door bij Tata Steel en Schiphol in te grijpen, en milieuregels te handhaven, ontstaat er ruimte en kan een oplossing worden gevonden voor kleinere ondernemers en de natuur.

De nieuwe ministers Henk Staghouwer (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, niet in beeld) en Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) waren afgelopen week op werkbezoek in natuurreservaat Binnenveldse Hooilanden om een beeld te krijgen van de stikstofopgave.

De nieuwe ministers Henk Staghouwer (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, niet in beeld) en Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) waren afgelopen week op werkbezoek in natuurreservaat Binnenveldse Hooilanden om een beeld te krijgen van de stikstofopgave. Foto: ANP

De kwaliteit van de natuur gaat steeds verder achteruit en de afgelopen drie jaar is er vrijwel niets gebeurd om de problematiek rond stikstof op te lossen. Op de snelwegen is weliswaar overdag een maximum van 100 km per uur toegestaan, maar zelfs die enige concrete ‘stikstofmaatregel’ wordt door velen niet nageleefd. Handhaven maakt een regering niet populair. Bij het aantreden van het nieuwe kabinet werd VVD’er Christianne van der Wal als minister voor Natuur en Stikstof geïnstalleerd; zou de nieuwe minister actie gaan ondernemen?

Nieuws

menu