Het Europees Parlement is in diskrediet geraakt door een corruptieschandaal. Het wordt nog een hele klus het vertrouwen terug te winnen | Commentaar

Het Europees Parlement is in opspraak door een corruptieschandaal. Toch al niet gezegend met een flink draagvlak onder de burgers, ondermijnt de kwestie nog verder de betrouwbaarheid van het parlement. Hopelijk weet Brussel daadkrachtig orde op zaken te stellen.

Niek van der Molen.

Niek van der Molen. Foto: FD

Of het corruptieschandaal in het Europees Parlement slechts het topje van de ijsberg betreft, blijft gissen. En misschien is dat feit even bedenkelijk als de integriteitskwestie zelf die Brussel nu op zijn grondvesten doet schudden. Bij gebrek aan toezicht en duidelijke lobbyregels is het volstrekt ondoorzichtig in hoeverre buitenlandse mogendheden, maatschappelijke organisaties en grote bedrijven invloed proberen te kopen in het Europees Parlement, een van de belangrijkste instituten van de Europese Unie.

Nieuws

menu