Het gaat bij energiebesparing niet om de keuzes die mensen wíllen maken, maar om de keuzes die mensen kúnnen maken | Opinie

Het kabinet verhoogde de afgelopen jaren de energiebelasting voor aardgas en verlaagde die voor elektriciteit. De overheid wil hiermee stimuleren dat huishoudens vaker kiezen voor elektrische warmteopties, zoals warmtepompen of elektrisch koken. Mooi idee, maar we moeten opletten dat iedereen mee kan blijven doen. Want wanneer het om energie gaat, gaat het niet om de keuzes die mensen wíllen maken, maar om de keuzes die mensen kúnnen maken.

Een installateur is bezig met het installeren van een warmtepomp bij een verwarmingsketel.

Een installateur is bezig met het installeren van een warmtepomp bij een verwarmingsketel. Foto: ANP

Nederland erkent, als lidstaat van de Europese Unie en Verenigde Naties-lid, verschillende mensenrechtenverdragen. Die verdragen noemen bijvoorbeeld de rechten op gezondheid, huisvesting, en onderwijs. Kort samengevat: alles wat een bestaan menswaardig maakt.