Het gaat erom spannen: wat wordt Israëls uiteindelijke identiteit? Bazel of Sinaï? | Opinie

De wortels van de huidige spanningen in Israël reiken diep: zelfs tot voor 1948, toen de staat Israël werd opgericht. Uiteindelijk gaat het over de vraag wat doorslaggevend is: het religieuze recht óf moderne, seculiere wetten.

In Israël is sprake van een botsing van twee fundamenteel verschillende opvattingen over hoe het land zou moeten zijn. Moet het land zich ontwikkelen tot een moderne, westerse staat of moet de Thora doorslaggevend zijn?

In Israël is sprake van een botsing van twee fundamenteel verschillende opvattingen over hoe het land zou moeten zijn. Moet het land zich ontwikkelen tot een moderne, westerse staat of moet de Thora doorslaggevend zijn?

De staat Israël bevindt zich momenteel in een chaotische toestand, waarbij de regeringsplannen om het rechtssysteem te hervormen op fundamenteel verzet stuiten van een steeds bredere oppositionele alliantie. President Isaac Herzog waarschuwt nu zelfs voor het gevaar van een burgeroorlog. De wortels van dit conflict reiken veel dieper dan het op het eerste gezicht wellicht lijkt.