Het probleem in de stikstofkwestie? Een gebrek aan ambitie | Opinie

Het kabinet lijkt maar niet in staat de stikstofkwestie op te lossen. Belangrijkste reden is dat er geen visie is op hoe Nederland eruit moet zien en vooral dat er geen ambitie is om dit vorm te geven.

De ministers Piet Adema (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) en Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof), tijdens het debat over het Stikstofrapport van Johan Remkes.

De ministers Piet Adema (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) en Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof), tijdens het debat over het Stikstofrapport van Johan Remkes. Foto: ANP

Wie dacht dat het stikstofprobleem met het advies van Johan Remkes was opgelost, komt van een koude kermis thuis. Er blijft nog steeds veel onduidelijk over wat een piekbelaster is, hoeveel er nu precies gereduceerd moeten worden en hoe je dat doet. En of dat streefjaar van 2030, zoals in het regeerakkoord is afgesproken, nu wel of niet heel hard is.

Nieuws

menu